1. Dang nhap ten tai khoan game vao web.

2. Nhan vao LAY CODE de lay code ( sau do f5 se thay So Code tang len neu lay code thanh cong )

3. Nhan vao NHAN QUA khai thong tin roi an vao nahn qua

4. Quà sẽ được gửi vào thư trong game khi nhập qua thành công.

5. Lưu ý các nguyên nhân có thể dẫn tới việc nhập Giftcode không thành công như: Chọn sai game, chọn sai server, nhập thiếu ký tự, hết hạn Giftcode...